Giá VND có thể chỉ giảm 1,5%-2% trong năm nay

Giá VND có thể chỉ giảm 1,5%-2% trong năm nay

Việt Nam còn nhiều chính sách, căn cứ hỗ trợ để VND chỉ mất từ 1,5%-2% trong năm nay, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định lãi suất, lạm phát đạt được 4% như mục tiêu đề ra.