Tham vọng của Masan ở thị trường thịt chế biến

Tham vọng của Masan ở thị trường thịt chế biến

(NTD) - Tập đoàn Masan vừa tăng đầu tư vào lĩnh vực thịt chế biến với tham vọng đẩy quy mô thị trường tăng 10 lần sau 5 năm nữa. Mục tiêu này có quá viển vông khi mức tiêu thụ thịt chế biến của người dân còn quá thấp?