Học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Robotics 2018

Học sinh Việt Nam tham gia Trại hè Robotics 2018

(ĐCSVN) – 46 học sinh Việt Nam có cơ hội học cách lắp ghép và lập trình robot, tiếp cận các kỹ thuật thiết kế, in mô hình 3D, công nghệ robot trong Trại hè Robotics 2018 do Trung tâm Hoa Kỳ phối hợp cùng đội Robotics GreenAms (đội robotics của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam) tổ chức.