Nhân sự mới Bộ Ngoại giao

Nhân sự mới Bộ Ngoại giao

Ngày 25/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã trao quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận và điều động cho 2 cán bộ lãnh đạo quản lý của Bộ.